Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum výzkumu obouvání

Testování

Obuvnická zkušební laboratoř č. 70883521 byla akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci (CAI) v Praze.

Předmět akreditace: Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností obuvnických materiálů a výrobků z usní, koženek, textilních materiálů, plastů a pryží.

Seznam akreditovaných metod

Fakulty a součásti

Zavřít