Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Směrnice

Portfolio duševního vlastnictví UTB je budováno dle směrnice rektora SR/34/2019 „Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně“. Rozdělení výnosů z komercializace předepisuje Interní fond na podporu inovačních činností a je uvedeno ve směrnicích rektora SR/19/2015 a SR/27/2019 „Interní fond na podporu inovačních činností“. Strategie pro komercializaci je dána Směrnicí rektora 26/2019 „Postup a pravidla pro komercializaci výsledků na UTB“.

V rámci projektu IKAROS, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623 – Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně a aktivity KA3 – DA3.10 – Strategie udržitelného rozvoje UTB ve Zlíně jako podnikatelské univerzity byla vydána Směrnice rektora SR/24/2022 „Příprava dokumentace pro zakládání spin-off firem na UTB nebo získání účasti v jiné právnické osobě za účelem komercializace duševního vlastnictví na UTB“.

Ukončené transferové projekty na bázi proof-of-concept „Komercializace na UTB ve Zlíně I“ (GAMA I, TAČR) a „Komercializace na UTB ve Zlíně II“ (GAMA II, TAČR) byly podpořeny směrnicí rektora SR/15/2017 „Zřízení Rady pro komercializaci“ a pokynem kvestora PK/12/2020 „Organizace projektů GAMA“

Fakulty a součásti

Zavřít