Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum transferu technologií

Aktuality

Dne 21. 3. 2023 proběhla Členská schůze spolku Transfera.cz

Na jednání členské schůze spolku Transfera.cz byli i zástupci CTT UTB ve Zlíně, která je členem tohoto spolku. Na členské schůzi byla schválena Zpráva o činnosti a hospodaření, Revizní zpráva za rok 2022. Rovněž byl schválen Návrh rozpočtu a Plán činností pro rok 2023 a proběhla volba orgánů spolku na funkční období 2023-2027 včetně volby funkcí v orgánech

UTB ve Zlíně se prostředictvím CTT zúčastnila hlasování jednotlivých bodů Programu členské schůzce spolku Transfera.cz

                                                                                                                                                                                                                                               

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci na období do 31.12.2025

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně obhájil akreditaci v rámci 16. průběžné etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 3.1.2023 na období do 31.12.2025.

Vědeckotechnický park byl vybudován v roce 2008 na základě projektu „Vědeckotechnický park a centrum pro transfer technologií při UTB ve Zlíně“. Projekt byl financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, programu PROSPERITA.

Vědeckotechnický park při UTB ve Zlíně je členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. www.svtp.cz
a poskytuje komplexní infrastrukturu pro podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji a jeho okolí.

Předání Osvědčení o akreditaci bylo na valné hromadě Společnosti vědeckotechnických parků ČR 22.2.2023

                                                                                                                                                                                                                                               

Nově udělený Evropský patent EP3664857

Nově udělený EP3664857 A PROCESS FOR PRODUCING A TWO-STAGE CROSSLINKED BIOPOLYMER MEMBRANE AND A BIOPOLYMER MEMBRANE MADE IN THIS PROCESS (Způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány a biopolymerní membrána zhotovená tímto způsobem)

Původci: Rushita Jaswant Shah, M.Sc. Ph.D., prof. Ing. Petr Sáha, CSc., prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.

Patentovaný způsob výroby dvoustupňově síťované biopolymerní membrány pro opravy očního traumatu spočívá v tom, že se připraví směsný roztok biopolymerů kolagenu a chitosanu, k němu se po kapkách přidá roztok primárního síťovacího činidla ze skupiny taninů a litím roztoku na plochou podložku a následným vysušením se vytvoří tenká primárně síťovaná chitosan-kolagenová membrána o tloušťce po vysušení 5 až 10 μm. Ta se pak ve druhém stupni síťuje působením roztoku genipinu jako sekundárního síťovacího činidla.

                                                                                                                                                                                                                                               

25 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně za rok 2022

V roce 2022 bylo podáno 25 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně z toho: 5 přihlášek vynálezu ČR, 1 přihláška Evropského patentu, 4 mezinárodní patentové přihlášky PCT, 1 přihláška vynálezu v Rumunsku, 1 přihláška vynálezu ve Spojených státech amerických, 10 přihlášek užitného vzoru ČR a 3 přihlášky průmyslového vzoru Společenství.

V roce 2022 byl udělen 1 Evropský patent, 6 patentů ČR, zapsáno 11 užitných vzorů ČR a 3 průmyslové vzory Společenství.

                                                                                                                                                                                                                                               

Agrohydrogely ze syrovátky uspěly. V soutěži Transfera Technology Day obsadily třetí místo

  • 2. prosinec 2022

Zlín/Praha 2. 12. 2022 – Včera se v pražském Lichtenštejnském paláci konal devátý ročník Národní konference transferu technologií 2022. S projekty pro komerční využití se tak v soutěži Transfera Technology Day utkalo jedenáct vědeckých týmů, z toho byly hned dva ze zlínské univerzity.   Velký úspěch zaznamenal u odborné poroty ekologický agrohydrogel z mléčné syrovátky, který má pomoci lepšímu zadržování vody v půdě a který zlínští vědci vyvíjejí v Centru polymerních systémů zlínské univerzity. „Ve formě granulí nebo prášku dokáže pohltit vodu a během období sucha ji zase uvolňovat okolním rostlinám. Nově vyvinutá látka pomáhá zadržet vodu v půdě až o třicet procent déle, a není tak nutné ji často zavlažovat.  Hydrogel se v zemině zároveň rychle odbourává a obohacuje ji o prospěšné látky,“ popisuje dr. Silvie Duřpeková, spoluřešitelka projektu, která převzala od ministryně pro vědu, výzkum a propagaci Heleny Langšádlové cenu za třetí místo.

Do finále soutěže, kterou pořádá společnost Transfera, se z celkově osmadvaceti přihlášených projektů probojovalo také Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů, který řeší tým dr. Lukáše Maňase na Fakultě technologické zlínské univerzity.

„Velmi mě těší, že se umístily hned dva projekty naší univerzity. Je vidět, že ve vědě a výzkumu jdeme tím správným směrem a máme zde mladé, nadějné a talentované vědce, kteří touto soutěží a hodnocením odborné poroty získají i zpětnou vazbu k tomu, co lze například dělat jinak nebo lépe,“ podotkl prof. Vladimír Sedlařík, hlavní řešitel projektu agrohydrogelů a rektor UTB.

„Jsme rádi, že se podařilo propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně se podílí na samotném přenosu do praxe.  Je to v dnešní době nelehký a dlouho trvající proces, najít obchodní partnery není jednoduché, o to máme větší radost, když se to finálně podaří a projekty tak mají naději na úspěch,“ doplňuje Ing. Ivana Bartoníková, ředitelka Centra transferu technologií.

Vítězem soutěže se stalo Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo Západočeské univerzity v Plzni, na druhém místě skončil projekt vědců z Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají výrobou mléka bez chovu dobytka.

                                                                                                                                                                                                                                               

Agrohydrogel ze syrovátky ve finále soutěže Transfera Technology Day 2022

Zlín 10.11.2022 – Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě, který vyvíjí vědci na Centru polymerních systémů, byl vybrán do finále Transfera Technology Day 2022. Do finále postoupilo celkem 11 technologií, které vybrala porota z 28 přihlášených. Finále se uskuteční 1. prosince 2022 v Lichtenštejnském paláci v Praze.

„Náš hydrogel se vyznačuje opětovnou schopností vázat a uvolňovat velké množství vody oproti jeho původní hmotnosti, čímž je zajištěna dostupnost vody rostlinám zejména v období sucha. Veškeré suroviny, které jsou součástí receptury hydrogelu, jsou přírodní povahy a lehce rozložitelné, s nízkými náklady na výrobní proces ve srovnání s běžnými, komerčně dostupnými hydrogely na bázi polyakrylátu,“ vysvětluje vědecká pracovnice dr. Silvie Duřpeková.

„Hlavní složku hydrogelu tvoří vedlejší produkt mlékárenského průmyslu, kyselá syrovátka, která je dále ekonomicky obtížně využitelná, a proto je s ní často nakládáno jako s odpadem. Použitím syrovátky při výrobě hydrogelu lze tedy přispět k minimalizaci vzniku odpadu a ke snížení nákladů na její likvidaci. Díky bohatému nutričnímu složení syrovátky lze zároveň přispět ke zvýšení dostupnosti živin v půdě pro rostliny,“ dodává prof. Vladimír Sedlařík, ředitel CPS a garant výzkumné skupiny.

Soutěž Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů. Národní platforma Transfera.cz zprostředkovává vzájemně přínosné vztahy akademické sféry a firem a podporuje rozvoj inovací s cílem posílit konkurenceschopnost ČR.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky této akci nabídnout své práce investičním partnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů.

 

                                                                                                                                                                                                                                               

Soutěž Transfera Technology Day 2022 1. 12. 2022 v Praze

Soutěž Transfera Technology Day pořádá spolek Transfera.cz od roku 2020 za podpory agentury CzechInvest a dalších partnerů.

Cílem akce je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Výzkumné organizace mohou díky akci nabídnout své práce investičním parnerům, kteří zhodnotí jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů. Businessová komunita naopak předá výzkumným organizacím cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky.

Finálové technologie jsou:

Agrohydrogel z obnovitelných surovin pro zvýšení retence vody v půdě

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat

Masarykova univerzita

Diagnostika onemocnění kapesním analyzátorem do 30 minut

Masarykova univerzita

FLAX – Emulze lněného oleje

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Hlavokrční ortéza

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Inovativní technologie pro respirační terapii

České vysoké učení technické v Praze

LabIR SpotWELD – bezkontaktní nedestruktivní kontrola bodových svarů

Západočeská univerzita v Plzni

Látky rostlinného původu proti zubnímu kazu

Univerzita Palackého v Olomouci

Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo

Západočeská univerzita v Plzni

Přepravní eko palety z papírové lepenky

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

                                                                                                                                                                                                                                               

Praktické aspekty transferu technologií a komercializace výsledků VaV na UTB ve Zlíně

Zveme Vás na seminář Centra transferu technologií UTB ve Zlíně 29. 11. 2022 od 9.00 hodin, on-line přes MS Teams

Seminář je pro zájemce o transfer výsledků řešení výzkumu a vývoje

Program:

  1. Transfer technologií na UTB ve Zlíně

Ing. Ivana Bartoníková

  1. Metodika jednání o licenci a převodu ochranných práv

Ing. Jan Görig

  1. Pravidla zakládání a realizace spin-off firem na UTB ve Zlíně

Ing. Dana Kreizlová

  1. Význam úrovně inovace v procesu komercializace

Ing. Jan Görig

  1. Interní grantová podpora komercializace na UTB ve Zlíně

Ing. Dana Kreizlová, Ing. Ivana Bartoníková

Závěr – panelová diskuse s týmem CTT

                                                                                                                                                                                                                                               

Co je třeba udělat pro získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje

Zveme Vás na seminář Centra transferu technologií UTB ve Zlíně 3. 11. 2022 od 9.00 hodin, on-line přes MS Teams

Seminář je pro zájemce o získání patentu nebo užitného vzoru na výsledek řešení výzkumu a vývoje

Program:
1. Úvod – představení semináře
Ing. Ivana Bartoníková
2. Průběh a požadavky řízení k získání právní ochrany vynálezu a technického řešení
Ing. Dana Kreizlová
3. Struktura patentové přihlášky/přihlášky užitného vzoru
Ing. Jan Görig
4. Vymezení novosti řešení v kontextu se známým stavem techniky na základě patentové rešerše
Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D.
5. Vynálezecká činnost jako nezbytný předpoklad účinné právní ochrany technických řešení
Ing. Jan Görig
6. Náležitosti dokumentace potřebné na UTB ve Zlíně ke zpracování přihlášky patentu/užitného vzoru a průmyslového vzoru v CTT
Ing. Přemysl Strážnický, Ph.D.

Závěr: panelová diskuse s týmem CTT

Registrace na akci po přijmutí pozvánky přes MS Teams.

                                                                                                                                                                                                                                               

Aktualizovaný program konference Plastko 2022

Vážené dámy, Vážení pánové,
zveme Vás na konferenci Plastko 2022, které se bude konat v termínu 21.9. – 22.9. 2022 v budově Fakulty humanitních studií.

Můžete se těšit na české a  zahraniční přednášky expertů,

kteří se pohybují dlouhodobě v oblasti “bio-plastů”.

Plastko 2022 – aktuální program k_09.08.2022

S pozdravem a přáním na viděnou na konferenci Plastko 2022.

Organizační výbor Plastko 2022

Fakulty a součásti

Zavřít